On sam nie wie, czy jest krótko czy dalekowidzem…. – Panopki Skip to content

On sam nie wie, czy jest krótko czy dalekowidzem….

Człowiek jak jest młody to wypisuje takie głupoty….

%d bloggers like this: